Deciziile consiliului

Decembrie 2017 

Decizii 6

Decizii 7 2017 buget 2018

Decizii buget 2018

Proces verbal nr.6 din 2017

Proces verbal nr. 7 din 2017

Noiembrie 2017

Proces verbal nr. 5 din 3 noiembrie 2017al consiliului local Ştefăneştir-nul Ştefan Vodă

D E C I Z I E nr. 5.1 din 3 noiembrie 2017 Cu privire la executarea bugetului local Ştefăneşti pe perioada de nouă luni ale anului 2017

D E C I Z I E nr. 5.2 din 3 noiembrie 2017 Cu privire la modul de executare a deciziilor consiliului local

D E C I Z I E nr. 5.3 din 3 noiembrie 2017 Cu privire la precăutarea cererilor

D E C I Z I E nr. 5.4 din 3 noiembrie 2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în s. Ştefăneşti, r-nul Ştefan Vodă

D E C I Z I E nr. 5.5 din 3 noiembrie 2017 Cu privire la darea de seamă a activităţii specialistului privind colectarea impozitelor pe anul 2017 şi a restanţelor

D E C I Z I E nr. 5.6 din 3 noiembrie 2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil

D E C I Z I E nr. 5.7 din 3 noiembrie 2017 Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separarea terenului din intravilanul satului Ştefăneşti

D E C I Z I E nr. 5.8 din 3 noiembrie 2017Cu privire la casarea plantaţiilor perene

August 2017

Proces verbal nr. 4 din 2 august 2017 al consiliului local Ştefăneştir-nul Ştefan Vodă

D E C I Z I E nr. 4.1 din 2 august 2017 Cu privire la modificarea deciziei nr. 8.7 din 21.12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului local Ştefăneşti pentru anul 2017

D E C I Z I E nr. 4.2 din 2 august 2017Cu privire la precăutarea cererilor

D E C I Z I E nr. 4.3 din 2 august 2017 Cu privire la alocarea unei sume

Aprilie 2017

Proces verbal nr. 3 din 14 aprilie 2017 al consiliului local Ştefăneştir-nul Ştefan Vodă

D E C I Z I E nr. 3.1 din 14 aprilie 2017 Cu privire la corelarea bugetului s. Ştefăneşti la Legea bugetului de Stat pentru anul 2017

D E C I Z I E nr. 3.2 din 14 aprilie 2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Martie 2017

Proces verbal nr. 2din 17 martie 2017al consiliului local Ştefăneştir-nul Ştefan Vodă

Ianuarie 2017

Proces verbal nr. 1 din 20 ianuarie 2017 al consiliului local Ştefăneştirnul Ştefan Vodă

D E C I Z I E nr. 1.1 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la executarea bugetului local Ştefăneşti pentru anul 2016 (1)

D E C I Z I E nr. 1.2 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la darea de seamă a activităţii primarului s. Ştefăneşti

D E C I Z I E nr. 1.3 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la darea de seamă a activităţii directorului căminului cultural şi a şefei bibliotecii publice pentru anul 2016

D E C I Z I E nr.1.4 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la darea de seamă a activităţii directorului grădiniţei de copii „Ghiocel” pe anul 2016

D E C I Z I E nr. 1.5 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la darea de seamă a activităţii perceptorului fiscal privind colectarea impozitelor pentru anul 2016

D E C I Z I E nr. 1.6 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la modul de executare a deciziilor consiliului local

D E C I Z I E nr. 1.7 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la precăutarea cererilor

D E C I Z I E nr. 1.8 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil

D E C I Z I E nr. 1.9 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la acordarea ajutorului material veteranului de război

D E C I Z I E nr. 1.10 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la corelarea bugetului s. Ştefăneşti la Legea bugetului de Stat pentru anul 2017

D E C I Z I E nr.1.11 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la scutirea de la impozit funciar

D E C I Z I E nr.1.12 din 20 ianuarie 2017 Cu privire la alocarea unei sume din fondul de rezervă