Date statistice


Suprafața satului Ştefăneşti constituie 178 ha, iar suprafața întregului teritoriu este de 2425,31 ha.


Total terenuri aflate în hotarele administrației publice locale sunt în mărime de 2425, 31 ha, dintre care:

 • Terenuri cu destinție agricolă – 1940,73 ha
 • Arabil – 1441,93 ha
 • Vii – 123,26 ha
 • Livezi – 115,56 ha
 • Teren de interes privat – 1,99 ha
 • Drumuri folosite – 1,44 ha
 • Terenul satului – 101,58 ha
 • Terenurile localității rurale – 23,45 ha
 • Terenurile de proprietate privată – 78,13 ha
 • Terenurile destinate industriei și transpotului – 15,09 ha
 • Terenuri destinate protecției naturii – 1,00 ha
 • Terenurile fondului silvic – 45,08 ha
 • Terenuruile fondului apelor – 77,87 ha,
 • Inclusiv iazuri – 37,63 ha
 • Terenurile fondului de rezervă – 243,96 ha
 • Arabil – 30,77 ha
 • Plantații de dud – 25,65 ha
 • Pășuni – 89,65 ha
 • Drumuri – 46,67 ha
 • Alte terenuri – 72,77 ha

Populația satului în majoritate este alcătuită din moldoveni și numără în prezent 1300 locuitori.