CV-ul Primarului

CURRICULUM VITAE


Numele, prenumele: Qatawi Ersilia

Data naşterii: 05 iunie 1983

Adresa: s. Ştefăneşti, r-nul Ştefan Vodă, Republica Moldova

Starea familială: căsătorită, doi copii

Telefon:
(373-242)37 300,

mob. 068 036 388

E-mail: qatrawiersilia@yahoo.com, ersiliaqatrawi@mail.ru


Studii


 

  • 2004-2005 – Masteratul la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, magistru în administrare publică
  • 2000-2004 – Universitatea de Stat din Republica Moldova, Facultatea Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie, Licenţiat în Asistenţă Socială.
  • Cursuri de calificare/perfecţionare: permis de conducere – categoria „B”.

 

 


Experienţă profesională


  • 2001-2003: animator la Organizaţia „Aimicii dei Bambini”
  • 2004-2005: asistent social la Centru de Plasament Teporar a persoanelor fără domiciliu Stabil
  • 2005-2008: asistent social la Primăria or.Ştefan Vodă Republica Moldova
  • 2008-2009: secretar al consiliului local s.Ştefăneşti, primar interimar
  • 2009 -2011: primar al s.Ştefăneşti, r-nl.Ştefan Vodă
  • 2015 – pînă în prezent primar al s.Ştefăneşti

Competenţa lingvistică


Limba română – maternă;

Limba rusă (scris/vorbit) – foarte bine;
Limba engleză (scris/vorbit) – fluent.


Abilităţi: comunicabilă, energică, responsabilă, punctuală, abilităţi de lucru în colectiv, spirit de iniţiativă.

Interese:> lectura cotidianelor şi lectura cărţilor ştiinţifice, limbi străine, psihologia socială, muzică, sport, computer, voyage, voluntariat.