Biblioteca

 
Biblioteca Publică din satul Ştefăneşti este situată în incinta gimnaziului avînd 476 de beneficiari şi serveşte drept centru de informare pentru orice membru al comunităţii indiferent de profilul socio-cultural vîrstă, gen, cunoştinţe , abilităţi oferind acces gratuit la informaţie, cunoaştere şi documentare prin diverse resurse informaţionale şi programe culturale cognitive, creative şi inovative. Biblioteca publică prestează servicii moderne la satisfacerea necesităţilor comunităţii prin diferite forme şi metode pentru toate categoriile de vîrste. Persoanele în vîrstă pot găsi la bibliotecă un spaţiu unde se pot aduna şi discuta preocupări specifice vîrstei a treia. În colaborare cu Căminul Cultural şi prin susţinerea Administraţiei Publice Locale se desfăşoară activităţi culturale.
 
Una din misiunile principale ale bibliotecii publice este constituirea, păstrarea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a colecţiei de carte, volumul căreia este de aproape 8000 de unităţi cît mai complete de ediţii naţionale şi ediţii de origine străină. Colecţiile sunt completate prin cumpărare şi donaţii. Dezvoltarea colecţiilor cu izvoare informaţionale şi referinţe pentru elevi şi cadre didactice precum şi a altor pături sociale este unul din cei mai principali factori de dezvoltare şi comunicare a colecţiilor.
 
Pentru a îmbunătăţi vizibilitatea serviciilor şi a activităţilor cultural oferite, biblioteca şi-a creat pagina pe reţeaua de socializare Facebook şi Odnoklassniki (Biblioteca Publică Ştefăneşti) ceea ce s-a dovedit a fi o schimbare apreciată de utilizatori.
 
Graţie programului Novateca, introducerea calculatoarelor şi conectarea lor la Internet a contribuit foarte mult la diminuarea distanţelor în familiile care au membri în străinătate, comunicarea devenind astfel mai uşoară. Conectarea la Internet a permis utilizatorilor bibliotecii să aibă acces la resursele globale de informare îmbogăţind în multe situaţii oferta de informaţii. Echipamentele tot mai performante permit realizarea unor servicii gratis unde se pot efectua fotocopieri, scanări precum şi copierea unor lucrări care nu se găsesc decît în format electronic.
 
Accesul la Internet a uşurat şi munca bibliotecarului, dînd posibilitatea ca prin accesul on-line la bazele de date bibliografice ale altor biblioteci să rezolve un număr sporit de solicitări.
 
Sper că acest proces va atrage la lectură un număr mai mare de copii şi adolescenţi , va trezi interesul multora din ei pentru sporirea diapazonului de cunoaştere.
 
Bibliotecarul este un intermediar activ între utilizatori şi resursele de acces la informaţie şi cunoaştere deschizînd pentru cititorul său o fereastră spre lumea întreagă.

Pentru noi sugestii şi propuneri rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0-242-37-3-93 sau la adresa electronică bpstefanesti@gmail.com, suntem mereu la dispoziţia dumneavoastră!