Scrisoare către Prim-ministrul Republicii Moldova

Prim-ministru al Repiblicii Moldova,

Ministerul Educației, Culturii

și Cercetării al Republicii Moldova,

S c r i s o a r e d e s c h i s ă

        Domnule Prim-ministru al Republicii Moldova,

Noi, subsemnaţii Qatrawi Ersilia, primarul satului Ştefăneşti şi doamna Bujorean Tatiana, director al IET , vă scriem din numele nostru personal şi la cererea insistentă a parinţilor , căror copii fregventează instituţia prescolară din localitate. Dorim să vă cerem ajutorul Dvs., conştientizînd faptul că sunteţi la momntul actual ultima noastră speranţă.

Grădiniţa “ Ghiocel ” a fost construită in anul 1964, de atunci şi pănă in prezent ea este fregventată de copiii din localitatea noastra. Pe parcursul anilor s-a efectuat mai multe reparaţii pentru intreţinerea clădirii atît in interior cât si pe exterior, dar din păcate acoperişul până in prezent nu a fost schimbat din lipsa de surse finaciare. Respectiv toate reparaţiile anuale pe interior sunt efectuate in zadar, deoarece pe parcursul anului in perioadele reci şi ploioase din cauza acoperişului vechi şi deteriorat pe alocuri ne plouă in incăpere. Din acest motiv creşte considerabil umeditatea in grădiniţă şi se formează mucegaiuri, punînd în pericol sănătatea şi viata copiilor şi a angajaţilor acesteia.

La moment grădiniţa este fregventată de 64 de copii, solicitări fiind insă mult mai multe, datorită faptului că in ultimii ani observam o creştere considerabilă a natalităţii in comparaţie cu anii precedenţi.

Suntem conştienţi de faptul că autoritattea publică locală este responsabilă de întreţinerea şi dotarea intituţiilor preşcolare din raza unităţii administrative teritoriale, ţinem să vă informăm că resursele financiare sunt foarte limitate,. Bugetul total pentru anul 2018 este de 2728,8 mii lei dintre care veniturile proprii ale administraţiei publice locale constituie 675,6 mii lei, restul fiind transferuri cu destinaţie generală şi specială. Toate sursele au fost repartizate conform Decizie consiliului local ţinăndu-se cont de necesităţile strigente cum ar fi salarii, servicii comunale, alimentaţii, etc. După o analiză minuţioasă a bugetului s-a ajuns la concluzia că administrarea publică locală nu este in stare să aloce nici in anul curent resurse pentru reparaţia acoperişului, dar din an în an starea lui se agravează.

În urma celor expuse, în speranţa că vom fi auziţi, fiind conştienţi că Dvs aţi putea salva situaţia creată, vă rugăm să ne ajutaţi în soluţionare problemei create. Suma necesară pentru acoperişul instituţie constituie aproximativ 500 mii lei.

Note: ( Se anexează demersul părinţior şi poze)

Cu înalătă cosideraţiune,

Primarul s.Ştefăneşti Qatrawi Ersilia

Directorul IET Bujorean Tatiana